forex trading logo

-->

RLO-historia

Losowe zdjęcie

Statystyki strony

Użytkowników : 246
Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 489183
 

  ligalogo_edycja_8.jpg

Terminarz i wyniki meczy VIII Edycji


I kolejka – 16.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 2
Pułkowski - 3
Rapacz

6 min. kary

Pająki Rdzawka 

Karkula A. - 2
Kowalczyk - 3
Kaliński
Karkula P. - 4
Gil - 2

6:12 (3:4)

1820

Dubiel Gold 

Kapłon P.
Kapłon W. - 3
Żur - 2
Niewiarowski

 

Urząd Miasta 

Stachura - 3
Chudy
Janik

7:5 (1:1)

1910

Diesel

Skawski - 3
Jagosz - 5
Chryc - 2
Rączka D.

 

Dubiel Vitrum 

Zając
Nawara - 2

11:3 (5:1)

2000

Blachotrapez 

Zembura - 4
Żur Z.
1 gol samob.

Eluna 

Płonka - 2
Pędzimąż - 2
Miśkowiec M. - 2
Bednarczyk

 

6:7 (3:2)

pauzuje

 

 

Poczta 

 

---

II kolejka – 23.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Diesel

Gacek
Smółka
Jagosz
Skawski

 

 Poczta

Rypel - 2
Paździorko - 7
Grzybacz - 2
Świder - 4
Gacek
Wójcik

 

4:17 (1:5)

1820

Pająki Rdzawka

Polak - 4
Karkula A.
Karkula P. - 6
Kowalczyk - 3
Kaliński
Wójtowicz

4 min. kary

 

Dubiel Vitrum 

Skawski
Mastela
Szczęśniak
Zając
Lubiński

16:5 (5:0)

1910

Dubiel  Gold 

Kapłon T.
Żur - 2

2 min. kary

 

Eluna 

Książek - 2
Płonka
Miśkowiec M. - 3

3:6 (0:2)

2000

Galacticos 

Rapacz - 2
Rychel - 2
Majchrowicz
Pułkowski
Książek

Urząd Miasta 

Jagła - 4
Wróbel
Stachura - 5
Koperniak
Janik - 3
Chudy

 

7:15 (4:9)

pauzuje

 

 

Blachotrapez 

 

---

 

III kolejka – 30.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 2
Rapacz - 5
Majchrowicz
Rychel - 2

2 min. kary

Dubiel Vitrum 

Karkula
Zając - 3
Nawara

2 min. kary

10:5 (5:3)

1820

Diesel

Skawski - 3
Rączka - 2
Chryc - 2

2 min. kary

Blachotrapez 

Gruca
Szklarz
Sutor
Zemura - 2
Skawski - 2
Żur - 3

 

7:10 (4:3)

1910

Pająki Rdzawka  

Polak - 2
Wójtowicz - 2
Kowalczyk - 2
Karkula P. - 3
Kaliński
Gil

 

Poczta 

Paździorko - 3
Samek
Grzybacz
Gacek

2 min. kary

11:6 (3:4)

2000

  Urząd Miasta

Koperniak - 2
Stachura
Filas
Jagła

 

Eluna  

Pędzimąż - 2
Książek - 2
Miśkowiec
Bala - 2

5:7 (3:2)

pauzuje

 

 

 Dubiel Gold  

 

---

IV kolejka – 07.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 3

 

Eluna 

Płonka - 3
Bednarczyk
Derek
Pędzimąż
Miśkowiec
Wójciak

 

3:8 (0:4)

1820

Dubiel Vitrum

Janowiec
Lubiński - 2
Nawara - 2
1 gol samob.

 

Poczta 

Świder - 5
Gacek - 2
Paździorko - 3
Rypel - 4
Wójcik - 2

 

6:16 (4:9)

1910

Pająki Rdzawka  

Kaliński - 6
Polak - 3
Karkula P. - 5
Kowalczyk
2 gole samob.

2 min. kary

 

Blachotrapez 

Sutor - 2
Skawski

4 min. kary

17:3 (3:2)

2000

   Dubiel Gold

Kapłon W. - 2
Kapłon T. - 3
Klocek - 2
Zachara - 4
Żur - 3
Niewiarowski - 2

 

   Diesel

Rączka - 4
Skawski - 3
Jagosz - 3

 

16:10 (10:6)

pauzuje

 

 

Urząd Miasta

 

---

V kolejka – 14.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Pająki Rdzawka 

Karkula A.
Kowalczyk - 2
Karkula P. - 3
Piłat
Wójtowicz
Kaliński

 

  Dubiel Gold

Kapłon T. - 2
Żur - 7
Zachara - 3

9:12 (2:5)

1820

Galacticos 

Gierczyk - 5
Dachowski
Rychel - 2

 

Poczta  

Świder - 2
Gacek - 4
Samek - 2
Rypel - 2

8:10 (5:3)

1910

   Dubiel Vitrum

Janowiec
Zając
Nawara
Kowlczyk - 2

 

Blachotrapez 

Żur Z
Żur M.
Skawski - 2
Śmieszek - 2
Zembura - 5
Gruca

2 min. kary

 

5:13 (4:6)

2000

   Urząd Miasta

Janik - 2
Wróbel - 3
Stachura - 6
Latawiec
Koperniak - 2
Filas - 2
Chudy

 

   Diesel    

Skawski - 2
Jagosz
Smółka - 2

17:5 (8:2)

pauzuje

 

 

Eluna 

---

VI kolejka – 21.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

 Poczta

Samek
Paździorko - 6
Gacek - 4
Grzybacz - 2

4 min. kary

 

Blachotrapez 

Śmieszek - 2
Zembura - 2
Żur . - 4
Skawski
Żur M. - 2

13:11 (6:5)

1820

Eluna

Pędzimąż - 3
Kościelniak - 8
Wójciak - 3
Bednarczyk

 

 Diesel

Gacek - 3
Chryc 0 2

2 min. kary

15:5 (10:4)

1910

Dubiel Vitrum

Zając
Skawski - 2
Gajewski - 2
Nawara

 

  Dubiel Gold

Żur - 3
Kapłon W.
Zachara - 4
Niewiarowski
Klocek - 2

2 min. kary

 

6:11 (2:3)

2000

Urząd Miasta  

Stachura
Wróbel
Janik
Koperniak

 

Pająki Rdzawka

Kaliński - 2
Polak - 2
Karkula P. - 2
Wójtowicz

4:7 (2:3)

pauzuje

 

 

Galacticos    

 

---

VII kolejka – 04.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

 Eluna

Pędzimąż - 3
Kościelniak
Szpurnóg
Miśkowiec - 2

 

Pająki Rdzawka  

Kowalczyk - 4
Kaliński - 2
Karkula St. - 3
Polak

7:10 (4:2)

1820

Poczta

Świder - 2
1 gol samob.

 

Dubiel Gold

Zachara - 7
Kapłon T. - 5
Niewiarowski - 4
Żur - 5

2 min. kary

 

3:21 (2:11)

1910

Galacticos

Rapacz - 2
Gierczyk
Pułkowski
Książek
Rychel

 

Blachotrapez  

Gruca - 2
Zembura
Żur Z. - 3
Żur M. - 4
Sutor - 2
Skawski

6:13 (4:9)

2000

Dubiel Vitrum  

Nawara - 2
Zając - 2
Kowalczyk
Mastela

Urząd Miasta      

Stachura
Koperniak - 2
Janik - 3
Filas
Jagła
Moskała

 

6:9 (2:2)

pauzuje

 

 

Diesel

 

---

 

VIII kolejka – 11.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rapacz
Ryche  2
Gierczyk

 

Diesel 

Rączka - 3
Jagosz - 11
Skawski - 5
Smółka - 3

4:22 (2:9)

1820

Blachotrapez

Zembura - 2
Śmieszek

2 min. kary

 

Dubiel Gold  

Zachara - 5
Kapłon T. - 3
Żur - 6
Niewiarowski - 3
Kapłon W.
2 gole samob.

3:20 (1:9)

1910

 Eluna

Książek
Bala
Derek
Szpurnóg - 2
Pędzimąż - 4
Żądło
Wójciak - 3

 

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 2
Skawski - 2

2 min. kary

13:4 (4:2)

2000

  Poczta 

Paździorko - 6
Świder - 2
Gacek - 2
Samek - 2

 

   Urząd Miasta 

Janik - 3
Stachura - 2
Chudy
Wróbel - 3
Jagła 

12:10 (6:3)

pauzuje

 

 

Pająki Rdzawka   

 

---

 

IX kolejka – 18.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Diesel

Jagosz - 3
Skawski - 2

2 min. kary

 

Pająki Rdzawka 

Karkula P. - 4
Polak - 5
Kowalczyk - 5
Karkula St. - 4
Kaliński - 2

5:20 (3:11)

1820

 Galacticos

Pułkowski
Rychel - 2
Gierczyk
Rapacz

2 min. kary

 

Dubiel Gold 

Kapłon W.
Żur - 5
Kapłon P. - 2
Kapłon T. - 3
Zachara - 2

2 min. kary

5:13 (2:6)

1910

Blachotrapez

Śmieszek - 2
Żur Z. - 2
Zembura - 3
Sutor - 2
Gruca - 2

 

Urząd Miasta

Janik
Wróbel - 4
Chudy
Koperniak

11:7 (2:5)

2000

   Poczta

Samek
Gacek - 2
Świder
Paździorko - 3

2 min. kary

 

Eluna

Płonka
Pędzimąż
Miśkowiec - 2
Kościelniak - 2
Wójciak
1 gol samob.

7:8 (2:3)

pauzuje

 

 

Dubiel Vitrum    

 

---

II RUNDA

X kolejka - 25.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Gold

Kapłon W. - 2
Żur - 11
Kapłon T. - 12
Klocek - 4
Kapłon P. - 2

Dubiel Vitrum

Zając
Janowiec
Kowalczyk - 3
Skawski - 2

31:6 (12:2)

1820

Poczta

Paździorko - 3
Świder - 3
Gacek - 3

2 min. kary

Blachotrapez

Żur Z. - 2
Śmieszek
Gruca
Żur M.
1 gol samob.

2 min. kary

9:6 (3:2)

1910

Pająki Rdzawka

Kowalczyk
Karkula P. - 4
Karkula A.
Karkula St.
Wójtowicz - 3

Diesel

Skawski - 3
Karnicki
Jagosz

10:5 (3:2)

2000

Eluna

Kościelniak - 4
Bala - 3
Szpurnóg
Książek - 2

Urząd Miasta

Janik - 2
Wróbel - 6
Stachura - 2

10:10 (5:4)

pauzuje

Galacticos


---

 

XI kolejka - 01.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Poczta

Paździorko - 7
Wójcik - 2
Świder - 5
Gacek - 2
Samek - 2

Diesel

Skawski - 2
Karnicki
Gal
Rączka

18:5 (9:3)

1820

Pająki Rdzawka

Polak - 14
Karkula St. - 5
Karkula P. - 3
Karkula A. - 2
Kaliński
Wójtowicz - 2
Piłat

Dubiel Vitrum

Nawara - 2
Bajeczny

28:3 (10:1)

1910

Eluna

Pędzimąż - 3
Miśkowiec - 2
Kościelniak - 2
Żądło - 2
Bala
Bednarczyk
Książek

Galacticos

Pułkowski - 2
Rychel

12:3 (3:2)

2000

Blachotrapez

Skawski
Żur Z. - 3
Żur M.
Śmieszek - 2
Zembura

4 min. kary

Urząd Miasta

Jagła - 5
Janik
Stachura

8:7 (5:3)

pauzuje

Dubiel Gold

 


---

 

XIII kolejka - 15.02.2008 r. (piątek) 

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 3
Nawara
Gajewski - 2

Blachotrapez

Żur Z. - 3
Śmieszek - 2
Żur M. - 5
Sutor
Zembura
Gruca
Skawski - 2

6:15 (1:8)

1820

Dubiel Gold

Żur - 2
Kapłon T. - 3
Niewiarowski - 3
Klocek
Kapłon W.

Diesel

Karnicki
Skawski - 4
Rączka - 3
Smółka

10:9 (3:4)

1910

Galacticos

Gierczyk - 2
Rychel
Dachowski

Urząd Miasta

Stachura - 4
Jagła - 5
Filas - 2
2 gole samob.

4:13 (1:4)

2000

Pająki Rdzawka

Karkula P.
Karkula A. - 2
Kowalczyk
Karkula St. - 3
Polak

2 min. kary

Eluna

Bednarczyk
Książek - 3
Pędzimąż
Kościelniak - 2
Derek
Bala - 2

8:10 (4:4)

pauzuje

Poczta


---

XIV kolejka - 22.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rychel - 4
Gierczyk - 2
Majchrowicz - 3

Poczta

Wójcik
Gacek - 5
Świder - 2
Samek - 3
Paździorko - 5
Grzybacz

9:17 (4:6)

1820

Diesel

Rączka - 5
Jagosz - 2
Gal - 2
Skawski - 4

Blachotrapez

Śmieszek - 2
Żur M. - 3
Żur Z. - 2
Zembura - 4
Gruca

13:12 (7:4)

1910

Dubiel Gold

Zachara - 5
Żur - 3
Kapłon T.
1 gol samob.

Urząd Miasta

Stachura - 2
Jagła
Janik - 3

10:6 (3:3)

2000

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 3
Lubiński - 2
Gajewski - 3

Eluna

Kościelniak - 5
Bala - 3
Miśkowiec - 4
Pędzimąż - 6
Wójciak - 3
Derek
Żądło - 2

8:24 (5:10)

pauzuje

Pająki Rdzawka


---

XV kolejka - 29.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Gold

Kapłon W. - 3
Żur
Kapłon T. - 2
Zachara
Niewiarowski - 2
Kapłon P.

Blachotrapez

Gruca
Żur M. - 3
Śmieszek
Żur Z. - 2
Zembura - 2

10:9 (7:2)

1820

Diesel

Skawski - 2
Gal - 2
Smółka

Eluna

Bala - 4
Płonka
Miśkowiec - 3
Bednarczyk
Książek
Pędzimąż - 2
Wójciak
1 gol samob.

5:14 (2:5)

1910

Galacticos

Rychel - 3
Gierczyk - 2
Majchrowicz - 2
Dachowski - 2
Pułkowski

2 min. kary

Pająki Rdzawka

Polak - 3
Karkula P. - 2
Kowalczyk - 3

4 min. kary

10:8 (4:6)

2000

Urząd Miasta

Chudy
Janik - 5
Stachura - 3
Koperniak

Poczta

Rypel
Gacek - 5
Paździorko - 3
Grzybacz - 2
1 gol samob.

10:12 (6:3)

pauzuje

Dubiel Vitrum


---

XVI kolejka - 07.03.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rapacz - 4
Dachowski - 4
Rychel - 3
Majchrowicz - 2
Gierczyk - 3

Dubiel Vitrum

Gajewski - 3
Janowiec
Kowalczyk - 2

16:6 (6:2)

1820

Blachotrapez

Sutor
Żur M. - 3
Gruca
Śmieszek

2 min. kary

Eluna

Książek
Kościelniak - 2
Szpurnóg - 2
Bednaczyk
Derek

2 min. kary

6:7 (2:3)

1910

Dubiel Gold

Kapłon W. - 3
Kapłon T. - 3
Niewiarowski
Zachara - 5
Klocek
Żur - 2
1 gol samob.

Poczta

Paździorko - 3
Świder
Gacek - 2
Samek - 2

16:8 (7:5)

2000

Urząd Miasta

Stachura - 3
Janik
Koperniak

Pająki Rdzawka

Karkula P. - 5
Karkula St. - 2
Polak - 6
Karkula A. - 2
Kowalczyk
Wójtowicz - 2
Kaliński

2 min. kary

5:19 (2:5)

pauzuje

Diesel


---

zaległa XII kolejka - 14.03.2008 r. (piątek)  

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Eluna

Bala - 3
Pędzimąż
Szpurnóg - 2
Książek - 3
Miśkowiec - 2
Kościelniak
Bednarczyk

2 min. kary

Poczta

Paździorko - 4
Gacek - 2
Rypel

13:7

1820

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 4
Gajewski - 2
Nawara

Diesel

Skawski - 5
Jagosz - 4
Rączka - 2

7:11

1910

Dubiel Gold

Zachara - 4
Kapłon T.
Żur - 4
Kapłon W.

Galacticos

Majchrowicz - 2
Rapacz - 2
Dachowski
Gierczyk - 2
Rychel

10:8 (7:4)

2000

Pająki Rdzawka

Karkula P. - 3
Kowalczyk - 2

2 min. kary

Blachotrapez

Sutor
Żur M. - 2
Gruca
Śmieszek

4 min. kary

5:5 (4:1)

pauzuje

Urząd Miasta


---

XVII kolejka - 28.03.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Poczta

Paździorko - 3
Rypel - 2
Gacek
Grzybacz

Pająki Rdzawka

Karkula St. - 5
Karkula P. - 7
Kaliński - 3
Karkula A. - 2
Polak

7:18 (2:7)

1820

Diesel

Jagosz - 3
Skawski - 2
Sółka
Rączka

Galacticos

Dachowski - 3
Rapacz - 2
Rychel - 2
Pułkowski - 3
Majchrowicz - 2

7:12 (4:5)

1910

Urząd Miasta

Jagła - 9
Chudy - 3
Janik - 2
Koperniak - 2

Dubiel Vitrum

Gajewski - 3
Janowiec
Kowalczyk

16:5 (7:1)

2000

Dubiel Gold

Kapłon T. - 3
Żur - 2
Zachara - 5
Kapłon W.

Eluna

Pędzimąż - 4
Kościelniak - 2
Bala
Miśkowiec
Bednarczyk
Książek

11:10 (5:3)

pauzuje

Blachotrapez


---

 XVIII kolejka - 04.04.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1630

Urząd Miasta

 Janik - 2
Jagła - 6
Stachura - 5

2 min. kary

Diesel

Skawski - 3
Koperniak - 5
Karnicki
Rączka - 2

13:11 (6:5)

1720

Dubiel Gold

 Żur - 5
Klocek
Kapłon T. - 2

Pająki Rdzawka

Polak
Karkula P. - 6
Karkula A.

8:8 (3:5)

1810

Poczta

 Gacek - 2
Paździorko - 9
Grzybacz
Rypel
Samek

Dubiel Vitrum

Gajewski - 5
Kowalczyk
Janowiec
Lubiński

14:8 (4:3)

1900

Blachotrapez

 Zachora - 3
Sutor

Galacticos

Rychel - 3
Gierczyk - 4
Rapacz - 2

4:9 (1:3)

pauzuje

Eluna


---

 

Wyniki ostatniej kolejki

Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023
KDR - FUR 1 : 2
Widok rozszerzony

Tabela

Pełna
  MF/ARP
KDRK632:151712
PEAKY BLINDERS626:22412
KOŁPAKI617:23-66
Furioza617:32-156

Wyniki z trzech kolejek

5.
Kolejka
6.
Kolejka
ŚK - FUR 3:6
PEA - KDR 5:3
KDR - FUR 1:2
ŚK - PEA -:-

Najbliższa kolejka

Sezon zakończony!!!

Losowy Zawodnik

KDRK SPYTKOWICE
Samuel Rusnak
Samuel Rusnak
zawodnik

Król strzelców

Kacper Nieckula (PEA)   7
Piotr Worwa (KDR)   7
Patryk Kosek (FUR)   6
Mateusz Sendor (FUR)   5
Szymon Stolarczyk (KDR)   5
Bartłomiej Traczyk (ŚK)   5
Szeliga (ŚK)   4
Patryk Wójciak (KDR)   4
Przemysław Zając (KDR)   4
Michał Jurzec (KDR)   3
Pełna tabela