Regulamin i przepisy gry Orlik Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 listopada 2007 13:32

 

Regulamin i Przepisy gry [ POBIERZ PDF ]

 

REGULAMIN I PRZEPISY GRY

Rabczańska Liga Letnia Piłki Nożnej
ORLIK 2014


1)   BOISKO


a)   Orlik  (sztuczna trawa) o wymiarach: 30m x 62m (pole gry 26m x 56m)
b)   Bramki o wymiarach 2m x 5m;
c)   Pole karne w którym bramkarz może łapać piłkę wynosi: 5m x 7m;
d)   Punkt karny wyznaczony jest w odległości 9m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych;
e)   Na obiekcie znajdują się ubikacje, szatnie i natryski;
f)   W godzinach wieczornych mecze będą rozgrywane przy sztucznym oświetleniu;

 

2)   CZAS GRY


a)   2 x 20 min (bez zatrzymywania czasu);
b)   Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
c)   Po zakończeniu pierwszej połowy i zmianie stron, drużyny natychmiast przystępują do gry;
d)   Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza boisko;
e)   Organizator może odwołać całą kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych.

 

3)   LICZBA ZAWODNIKÓW


a)   Lista zgłoszeń może zawierać maksymalnie 14 pełnoletnich zawodników; w tym 2 ligowców (grających w zakończonym sezonie 2013/2014) + 1 oldboy (urodzony 1979 i starsi)
b)   W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Nie dopuszcza się wymiany, wypożyczania zawodników pomiędzy ekipami.
c)   W trakcie zawodów dopuszcza się uzupełnienie ekipy dwoma zawodnikami, do maximum 14 zawodników, minimum 1 tydzień przed meczem.
d)   W grze uczestniczy 5 zawodników w polu + bramkarz;
e)   W przypadku gdy na boisku zostanie mniej niż 4 graczy, sędzia kończy mecz i weryfikuje spotkanie jako walkower. (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie żółtych i czerwonych kartek).

 

4)   UBIÓR ZAWODNIKÓW


a)   Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni występować w jednolitych koszulkach (lejbikach) oznaczonych numerami,
przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników;
b)   Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jest jedyną osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze;
c)   Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe, turfy i korki tzw. „lanki” lub „śniegówki”; OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRANIA WE WKRĘTACH METALOWYCH !

 

5)   ZMIANY


a)   Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne;
b)   Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie;
c)   Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik;

 

6)   ZDOBYCIE BRAMKI


a)   Bezpośrednio z rozpoczęcia  gry od środka oraz z piątki, można strzałem na bramkę zdobyć gola;
b)   Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio;

 

7)   KARY (napomnienia/wykluczenia)


a)   Zawodnicy karani będą karami czasowymi;
b)   Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min;
c)   Ukarany piłkarz wraca na boisko, o ile jego zespół straci wcześniej bramkę;
d)    Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku ligowym. Drużyna natomiast karana jest 5 min. karą czasową, która nie zostaje anulowana nawet w przypadku straty bramki.
Po zakończeniu kary czasowej, na boisku może się natomiast pojawić inny zawodnik;
e)    Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a drużyna przez 5 min. gra w osłabieniu. Kara nie zostaje anulowana w przypadku straty bramki. Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w co najmniej 1 meczu oraz ustaloną karą pieniężną;
f)   Decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką, podejmuje Organizator, po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzenia przez sędziego;
g)   W sytuacji, gdy żółtą kartką u karany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Zespół karany jest karą 5 minut, która nie jest anulowana po stracie bramki;
h)   Gdy następuje obustronne, jednoczesne wykluczenie z gry zawodnika jednej i drugiej drużyny, nałożona kara odbywa się do końca przez obu graczy, bez względu na fakt, że jeden z zespołów zdobywa lub traci bramkę;
i)   Po otrzymaniu 4 żółtej kartki przez tego samego zawodnika - nie może on wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny;
j)   Prowadzone będą statystyki żółtych i czerwonych kartek;
k)   Żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku;
l)   Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku;


8)   GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE


a)   Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nie przestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko zawodników / kibiców), sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz;
b)   Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem jeżeli w zasięgu wślizgu znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej;
c)   Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny bezpośredni. W sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny;
d)   Gra wślizgiem jest dozwolona dla bramkarza we własnym polu karnym.

 

9)   RZUTY WOLNE


a)   W zależności od przewinienia - mogą być pośrednie lub bezpośrednie.
b)   Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany - wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody (gra bez gwizdka karana będzie żółtą kartką i 2 min.);

 

10)   PIŁKA POZA BOISKIEM


a)   Jeżeli piłka po uderzeniu przez zawodnika opuści plac gry (niezależnie od odbicia się od zawodnika drużyny przeciwnej, zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody;
b)   Wymiana piłki podczas zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego;
c)   W sytuacji gdy zespół, który wybił piłkę i nie dostarczył jej sędziemu, po zakończonym meczu obciążony zostaje jej kosztami;

 

11)   WZNOWIENIE GRY PO OPUSZCZENIU BOISKA PRZEZ PIŁKĘ


a)   Rzuty z autu wykonujemy nogą z linii bocznej lub z poza niej;
b)   Piłka powinna stać nieruchomo;
c)   Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie przeciwnej;
d)   Rzut od bramki (piątka) wykonujemy z linii 5m;
e)   Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5m.

 

12)   PUNKTACJA


a)   Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.
b)   Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt.
c)   Za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt.
d)   Walkower karany jest przyznaniem 3 pkt. drużynie przeciwnej, wynikiem 3:0 i ustaloną karą finansową.
e)   W statystykach nie ma bramek samobójczych;
f)   O końcowej klasyfikacji decydują kolejno: liczba punktów, bezpośredni pojedynek, stosunek bramek i liczba strzelonych bramek,

 

13)   SĘDZIA


a) Decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne;
b) Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje  rozstrzygające decyzje;

 

14)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE


a)   Nie obowiązuje przepis o spalonym;
b)   Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
c)   Wymaga się od zawodników biorących udział w rozgrywkach okazania dowodu tożsamości na żądanie sędziego lub organizatorów..
d)   Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania, w przerwie meczowej lub po zakończeniu spotkania. Organizator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia dowodów tożsamości, listy zgłoszeń. Zgłoszenie zastrzeżenia dopuszczalne jest najpóźniej do 5 minut po zakończeniu spotkania.
e)   Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie drużyn, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby "trzecie" nie będą rozpatrywane.
f)   W przypadku gdy zgłoszone zastrzeżenie okaże się faktem, organizator ma prawo ukarać drużynę walkowerem z jednoczesnym skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek. Jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę na nie przyznanie walkowera wynik pozostaje bez zmian.
g)   Pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną;
h)   Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie;
i)   Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem i przepisami należą do interpretacji przez organizatora.
j)   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 22:13