forex trading logo

-->

RLO-historia

Losowe zdjęcie

Statystyki strony

Użytkowników : 246
Artykułów : 287
Zakładki : 46
Odsłon : 462791
 

  ligalogo_edycja_8.jpg

Terminarz i wyniki meczy VIII Edycji


I kolejka – 16.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 2
Pułkowski - 3
Rapacz

6 min. kary

Pająki Rdzawka 

Karkula A. - 2
Kowalczyk - 3
Kaliński
Karkula P. - 4
Gil - 2

6:12 (3:4)

1820

Dubiel Gold 

Kapłon P.
Kapłon W. - 3
Żur - 2
Niewiarowski

 

Urząd Miasta 

Stachura - 3
Chudy
Janik

7:5 (1:1)

1910

Diesel

Skawski - 3
Jagosz - 5
Chryc - 2
Rączka D.

 

Dubiel Vitrum 

Zając
Nawara - 2

11:3 (5:1)

2000

Blachotrapez 

Zembura - 4
Żur Z.
1 gol samob.

Eluna 

Płonka - 2
Pędzimąż - 2
Miśkowiec M. - 2
Bednarczyk

 

6:7 (3:2)

pauzuje

 

 

Poczta 

 

---

II kolejka – 23.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Diesel

Gacek
Smółka
Jagosz
Skawski

 

 Poczta

Rypel - 2
Paździorko - 7
Grzybacz - 2
Świder - 4
Gacek
Wójcik

 

4:17 (1:5)

1820

Pająki Rdzawka

Polak - 4
Karkula A.
Karkula P. - 6
Kowalczyk - 3
Kaliński
Wójtowicz

4 min. kary

 

Dubiel Vitrum 

Skawski
Mastela
Szczęśniak
Zając
Lubiński

16:5 (5:0)

1910

Dubiel  Gold 

Kapłon T.
Żur - 2

2 min. kary

 

Eluna 

Książek - 2
Płonka
Miśkowiec M. - 3

3:6 (0:2)

2000

Galacticos 

Rapacz - 2
Rychel - 2
Majchrowicz
Pułkowski
Książek

Urząd Miasta 

Jagła - 4
Wróbel
Stachura - 5
Koperniak
Janik - 3
Chudy

 

7:15 (4:9)

pauzuje

 

 

Blachotrapez 

 

---

 

III kolejka – 30.11.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 2
Rapacz - 5
Majchrowicz
Rychel - 2

2 min. kary

Dubiel Vitrum 

Karkula
Zając - 3
Nawara

2 min. kary

10:5 (5:3)

1820

Diesel

Skawski - 3
Rączka - 2
Chryc - 2

2 min. kary

Blachotrapez 

Gruca
Szklarz
Sutor
Zemura - 2
Skawski - 2
Żur - 3

 

7:10 (4:3)

1910

Pająki Rdzawka  

Polak - 2
Wójtowicz - 2
Kowalczyk - 2
Karkula P. - 3
Kaliński
Gil

 

Poczta 

Paździorko - 3
Samek
Grzybacz
Gacek

2 min. kary

11:6 (3:4)

2000

  Urząd Miasta

Koperniak - 2
Stachura
Filas
Jagła

 

Eluna  

Pędzimąż - 2
Książek - 2
Miśkowiec
Bala - 2

5:7 (3:2)

pauzuje

 

 

 Dubiel Gold  

 

---

IV kolejka – 07.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Gierczyk - 3

 

Eluna 

Płonka - 3
Bednarczyk
Derek
Pędzimąż
Miśkowiec
Wójciak

 

3:8 (0:4)

1820

Dubiel Vitrum

Janowiec
Lubiński - 2
Nawara - 2
1 gol samob.

 

Poczta 

Świder - 5
Gacek - 2
Paździorko - 3
Rypel - 4
Wójcik - 2

 

6:16 (4:9)

1910

Pająki Rdzawka  

Kaliński - 6
Polak - 3
Karkula P. - 5
Kowalczyk
2 gole samob.

2 min. kary

 

Blachotrapez 

Sutor - 2
Skawski

4 min. kary

17:3 (3:2)

2000

   Dubiel Gold

Kapłon W. - 2
Kapłon T. - 3
Klocek - 2
Zachara - 4
Żur - 3
Niewiarowski - 2

 

   Diesel

Rączka - 4
Skawski - 3
Jagosz - 3

 

16:10 (10:6)

pauzuje

 

 

Urząd Miasta

 

---

V kolejka – 14.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Pająki Rdzawka 

Karkula A.
Kowalczyk - 2
Karkula P. - 3
Piłat
Wójtowicz
Kaliński

 

  Dubiel Gold

Kapłon T. - 2
Żur - 7
Zachara - 3

9:12 (2:5)

1820

Galacticos 

Gierczyk - 5
Dachowski
Rychel - 2

 

Poczta  

Świder - 2
Gacek - 4
Samek - 2
Rypel - 2

8:10 (5:3)

1910

   Dubiel Vitrum

Janowiec
Zając
Nawara
Kowlczyk - 2

 

Blachotrapez 

Żur Z
Żur M.
Skawski - 2
Śmieszek - 2
Zembura - 5
Gruca

2 min. kary

 

5:13 (4:6)

2000

   Urząd Miasta

Janik - 2
Wróbel - 3
Stachura - 6
Latawiec
Koperniak - 2
Filas - 2
Chudy

 

   Diesel    

Skawski - 2
Jagosz
Smółka - 2

17:5 (8:2)

pauzuje

 

 

Eluna 

---

VI kolejka – 21.12.2007 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

 Poczta

Samek
Paździorko - 6
Gacek - 4
Grzybacz - 2

4 min. kary

 

Blachotrapez 

Śmieszek - 2
Zembura - 2
Żur . - 4
Skawski
Żur M. - 2

13:11 (6:5)

1820

Eluna

Pędzimąż - 3
Kościelniak - 8
Wójciak - 3
Bednarczyk

 

 Diesel

Gacek - 3
Chryc 0 2

2 min. kary

15:5 (10:4)

1910

Dubiel Vitrum

Zając
Skawski - 2
Gajewski - 2
Nawara

 

  Dubiel Gold

Żur - 3
Kapłon W.
Zachara - 4
Niewiarowski
Klocek - 2

2 min. kary

 

6:11 (2:3)

2000

Urząd Miasta  

Stachura
Wróbel
Janik
Koperniak

 

Pająki Rdzawka

Kaliński - 2
Polak - 2
Karkula P. - 2
Wójtowicz

4:7 (2:3)

pauzuje

 

 

Galacticos    

 

---

VII kolejka – 04.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

 Eluna

Pędzimąż - 3
Kościelniak
Szpurnóg
Miśkowiec - 2

 

Pająki Rdzawka  

Kowalczyk - 4
Kaliński - 2
Karkula St. - 3
Polak

7:10 (4:2)

1820

Poczta

Świder - 2
1 gol samob.

 

Dubiel Gold

Zachara - 7
Kapłon T. - 5
Niewiarowski - 4
Żur - 5

2 min. kary

 

3:21 (2:11)

1910

Galacticos

Rapacz - 2
Gierczyk
Pułkowski
Książek
Rychel

 

Blachotrapez  

Gruca - 2
Zembura
Żur Z. - 3
Żur M. - 4
Sutor - 2
Skawski

6:13 (4:9)

2000

Dubiel Vitrum  

Nawara - 2
Zając - 2
Kowalczyk
Mastela

Urząd Miasta      

Stachura
Koperniak - 2
Janik - 3
Filas
Jagła
Moskała

 

6:9 (2:2)

pauzuje

 

 

Diesel

 

---

 

VIII kolejka – 11.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rapacz
Ryche  2
Gierczyk

 

Diesel 

Rączka - 3
Jagosz - 11
Skawski - 5
Smółka - 3

4:22 (2:9)

1820

Blachotrapez

Zembura - 2
Śmieszek

2 min. kary

 

Dubiel Gold  

Zachara - 5
Kapłon T. - 3
Żur - 6
Niewiarowski - 3
Kapłon W.
2 gole samob.

3:20 (1:9)

1910

 Eluna

Książek
Bala
Derek
Szpurnóg - 2
Pędzimąż - 4
Żądło
Wójciak - 3

 

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 2
Skawski - 2

2 min. kary

13:4 (4:2)

2000

  Poczta 

Paździorko - 6
Świder - 2
Gacek - 2
Samek - 2

 

   Urząd Miasta 

Janik - 3
Stachura - 2
Chudy
Wróbel - 3
Jagła 

12:10 (6:3)

pauzuje

 

 

Pająki Rdzawka   

 

---

 

IX kolejka – 18.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Diesel

Jagosz - 3
Skawski - 2

2 min. kary

 

Pająki Rdzawka 

Karkula P. - 4
Polak - 5
Kowalczyk - 5
Karkula St. - 4
Kaliński - 2

5:20 (3:11)

1820

 Galacticos

Pułkowski
Rychel - 2
Gierczyk
Rapacz

2 min. kary

 

Dubiel Gold 

Kapłon W.
Żur - 5
Kapłon P. - 2
Kapłon T. - 3
Zachara - 2

2 min. kary

5:13 (2:6)

1910

Blachotrapez

Śmieszek - 2
Żur Z. - 2
Zembura - 3
Sutor - 2
Gruca - 2

 

Urząd Miasta

Janik
Wróbel - 4
Chudy
Koperniak

11:7 (2:5)

2000

   Poczta

Samek
Gacek - 2
Świder
Paździorko - 3

2 min. kary

 

Eluna

Płonka
Pędzimąż
Miśkowiec - 2
Kościelniak - 2
Wójciak
1 gol samob.

7:8 (2:3)

pauzuje

 

 

Dubiel Vitrum    

 

---

II RUNDA

X kolejka - 25.01.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Gold

Kapłon W. - 2
Żur - 11
Kapłon T. - 12
Klocek - 4
Kapłon P. - 2

Dubiel Vitrum

Zając
Janowiec
Kowalczyk - 3
Skawski - 2

31:6 (12:2)

1820

Poczta

Paździorko - 3
Świder - 3
Gacek - 3

2 min. kary

Blachotrapez

Żur Z. - 2
Śmieszek
Gruca
Żur M.
1 gol samob.

2 min. kary

9:6 (3:2)

1910

Pająki Rdzawka

Kowalczyk
Karkula P. - 4
Karkula A.
Karkula St.
Wójtowicz - 3

Diesel

Skawski - 3
Karnicki
Jagosz

10:5 (3:2)

2000

Eluna

Kościelniak - 4
Bala - 3
Szpurnóg
Książek - 2

Urząd Miasta

Janik - 2
Wróbel - 6
Stachura - 2

10:10 (5:4)

pauzuje

Galacticos


---

 

XI kolejka - 01.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Poczta

Paździorko - 7
Wójcik - 2
Świder - 5
Gacek - 2
Samek - 2

Diesel

Skawski - 2
Karnicki
Gal
Rączka

18:5 (9:3)

1820

Pająki Rdzawka

Polak - 14
Karkula St. - 5
Karkula P. - 3
Karkula A. - 2
Kaliński
Wójtowicz - 2
Piłat

Dubiel Vitrum

Nawara - 2
Bajeczny

28:3 (10:1)

1910

Eluna

Pędzimąż - 3
Miśkowiec - 2
Kościelniak - 2
Żądło - 2
Bala
Bednarczyk
Książek

Galacticos

Pułkowski - 2
Rychel

12:3 (3:2)

2000

Blachotrapez

Skawski
Żur Z. - 3
Żur M.
Śmieszek - 2
Zembura

4 min. kary

Urząd Miasta

Jagła - 5
Janik
Stachura

8:7 (5:3)

pauzuje

Dubiel Gold

 


---

 

XIII kolejka - 15.02.2008 r. (piątek) 

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 3
Nawara
Gajewski - 2

Blachotrapez

Żur Z. - 3
Śmieszek - 2
Żur M. - 5
Sutor
Zembura
Gruca
Skawski - 2

6:15 (1:8)

1820

Dubiel Gold

Żur - 2
Kapłon T. - 3
Niewiarowski - 3
Klocek
Kapłon W.

Diesel

Karnicki
Skawski - 4
Rączka - 3
Smółka

10:9 (3:4)

1910

Galacticos

Gierczyk - 2
Rychel
Dachowski

Urząd Miasta

Stachura - 4
Jagła - 5
Filas - 2
2 gole samob.

4:13 (1:4)

2000

Pająki Rdzawka

Karkula P.
Karkula A. - 2
Kowalczyk
Karkula St. - 3
Polak

2 min. kary

Eluna

Bednarczyk
Książek - 3
Pędzimąż
Kościelniak - 2
Derek
Bala - 2

8:10 (4:4)

pauzuje

Poczta


---

XIV kolejka - 22.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rychel - 4
Gierczyk - 2
Majchrowicz - 3

Poczta

Wójcik
Gacek - 5
Świder - 2
Samek - 3
Paździorko - 5
Grzybacz

9:17 (4:6)

1820

Diesel

Rączka - 5
Jagosz - 2
Gal - 2
Skawski - 4

Blachotrapez

Śmieszek - 2
Żur M. - 3
Żur Z. - 2
Zembura - 4
Gruca

13:12 (7:4)

1910

Dubiel Gold

Zachara - 5
Żur - 3
Kapłon T.
1 gol samob.

Urząd Miasta

Stachura - 2
Jagła
Janik - 3

10:6 (3:3)

2000

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 3
Lubiński - 2
Gajewski - 3

Eluna

Kościelniak - 5
Bala - 3
Miśkowiec - 4
Pędzimąż - 6
Wójciak - 3
Derek
Żądło - 2

8:24 (5:10)

pauzuje

Pająki Rdzawka


---

XV kolejka - 29.02.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Dubiel Gold

Kapłon W. - 3
Żur
Kapłon T. - 2
Zachara
Niewiarowski - 2
Kapłon P.

Blachotrapez

Gruca
Żur M. - 3
Śmieszek
Żur Z. - 2
Zembura - 2

10:9 (7:2)

1820

Diesel

Skawski - 2
Gal - 2
Smółka

Eluna

Bala - 4
Płonka
Miśkowiec - 3
Bednarczyk
Książek
Pędzimąż - 2
Wójciak
1 gol samob.

5:14 (2:5)

1910

Galacticos

Rychel - 3
Gierczyk - 2
Majchrowicz - 2
Dachowski - 2
Pułkowski

2 min. kary

Pająki Rdzawka

Polak - 3
Karkula P. - 2
Kowalczyk - 3

4 min. kary

10:8 (4:6)

2000

Urząd Miasta

Chudy
Janik - 5
Stachura - 3
Koperniak

Poczta

Rypel
Gacek - 5
Paździorko - 3
Grzybacz - 2
1 gol samob.

10:12 (6:3)

pauzuje

Dubiel Vitrum


---

XVI kolejka - 07.03.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Galacticos

Rapacz - 4
Dachowski - 4
Rychel - 3
Majchrowicz - 2
Gierczyk - 3

Dubiel Vitrum

Gajewski - 3
Janowiec
Kowalczyk - 2

16:6 (6:2)

1820

Blachotrapez

Sutor
Żur M. - 3
Gruca
Śmieszek

2 min. kary

Eluna

Książek
Kościelniak - 2
Szpurnóg - 2
Bednaczyk
Derek

2 min. kary

6:7 (2:3)

1910

Dubiel Gold

Kapłon W. - 3
Kapłon T. - 3
Niewiarowski
Zachara - 5
Klocek
Żur - 2
1 gol samob.

Poczta

Paździorko - 3
Świder
Gacek - 2
Samek - 2

16:8 (7:5)

2000

Urząd Miasta

Stachura - 3
Janik
Koperniak

Pająki Rdzawka

Karkula P. - 5
Karkula St. - 2
Polak - 6
Karkula A. - 2
Kowalczyk
Wójtowicz - 2
Kaliński

2 min. kary

5:19 (2:5)

pauzuje

Diesel


---

zaległa XII kolejka - 14.03.2008 r. (piątek)  

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Eluna

Bala - 3
Pędzimąż
Szpurnóg - 2
Książek - 3
Miśkowiec - 2
Kościelniak
Bednarczyk

2 min. kary

Poczta

Paździorko - 4
Gacek - 2
Rypel

13:7

1820

Dubiel Vitrum

Kowalczyk - 4
Gajewski - 2
Nawara

Diesel

Skawski - 5
Jagosz - 4
Rączka - 2

7:11

1910

Dubiel Gold

Zachara - 4
Kapłon T.
Żur - 4
Kapłon W.

Galacticos

Majchrowicz - 2
Rapacz - 2
Dachowski
Gierczyk - 2
Rychel

10:8 (7:4)

2000

Pająki Rdzawka

Karkula P. - 3
Kowalczyk - 2

2 min. kary

Blachotrapez

Sutor
Żur M. - 2
Gruca
Śmieszek

4 min. kary

5:5 (4:1)

pauzuje

Urząd Miasta


---

XVII kolejka - 28.03.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1730

Poczta

Paździorko - 3
Rypel - 2
Gacek
Grzybacz

Pająki Rdzawka

Karkula St. - 5
Karkula P. - 7
Kaliński - 3
Karkula A. - 2
Polak

7:18 (2:7)

1820

Diesel

Jagosz - 3
Skawski - 2
Sółka
Rączka

Galacticos

Dachowski - 3
Rapacz - 2
Rychel - 2
Pułkowski - 3
Majchrowicz - 2

7:12 (4:5)

1910

Urząd Miasta

Jagła - 9
Chudy - 3
Janik - 2
Koperniak - 2

Dubiel Vitrum

Gajewski - 3
Janowiec
Kowalczyk

16:5 (7:1)

2000

Dubiel Gold

Kapłon T. - 3
Żur - 2
Zachara - 5
Kapłon W.

Eluna

Pędzimąż - 4
Kościelniak - 2
Bala
Miśkowiec
Bednarczyk
Książek

11:10 (5:3)

pauzuje

Blachotrapez


---

 XVIII kolejka - 04.04.2008 r. (piątek)

Godzina

Drużyny

Wynik

1630

Urząd Miasta

 Janik - 2
Jagła - 6
Stachura - 5

2 min. kary

Diesel

Skawski - 3
Koperniak - 5
Karnicki
Rączka - 2

13:11 (6:5)

1720

Dubiel Gold

 Żur - 5
Klocek
Kapłon T. - 2

Pająki Rdzawka

Polak
Karkula P. - 6
Karkula A.

8:8 (3:5)

1810

Poczta

 Gacek - 2
Paździorko - 9
Grzybacz
Rypel
Samek

Dubiel Vitrum

Gajewski - 5
Kowalczyk
Janowiec
Lubiński

14:8 (4:3)

1900

Blachotrapez

 Zachora - 3
Sutor

Galacticos

Rychel - 3
Gierczyk - 4
Rapacz - 2

4:9 (1:3)

pauzuje

Eluna


---

 

Wyniki ostatniej kolejki

Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
śro, październik 19, 2022
NOK - FUR 4 : 2
PEA - KDR 5 : 6
Widok rozszerzony

Tabela

Pełna
  MF/ARP
KDRK1053:292424
PEAKY BLINDERS1061:342719
NOKAUT1031:26519
OPĘTANI1021:39-1812
GRAJKI1026:44-189
Furioza1022:42-203

Wyniki z trzech kolejek

9.
Kolejka
10.
Kolejka
KDR - GRA 8:5
OPĘ - NOK 0:4
FUR - PEA 4:12
NOK - FUR 4:2
GRA - OPĘ 0:2
PEA - KDR 5:6

Najbliższa kolejka

Sezon zakończony!!!

Losowy Zawodnik

KDRK SPYTKOWICE
Kacper Masłowski
Kacper Masłowski
zawodnik klubowy

Król strzelców

Kamill Wójciak (PEA)   22
Konrad Gacek (NOK)   13
Kacper Masłowski (KDR)   13
Piotr Worwa (KDR)   12
Szymon Wróbel (PEA)   12
Patryk Miętus (GRA)   9
Piotr Stolarczyk (KDR)   8
Daniel Skwarek (PEA)   8
Przemysław Zając (KDR)   7
Hubert Kozak (GRA)   7
Pełna tabela